انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

دکتر امیر دربندی آذر
 
 اطلاعات تماس            تلفن:   23923139 (009821)
  نمابر:   .................(009821)
  پست الکترونیک:  amir.doc60@gmail.com  
 گروه آموزشی             پژوهش
 مرتبه علمی             مربی
         آخرین مدرک تحصیلی            دکترای دامپزشکی